Tou yol atè Matinik: ki larel pou suiv pou pwotéjé lanati?

Tou yol atè Matinik: ki larel pou suiv pou pwotéjé lanati?

Menu

Tou yol 

Tou yol la sé kisa ?


Sosiété tou yol won wè jou an 1964. Sé an 1984, an lanmen Joj BRIVAL (ki mò le 2 janvié 2024) primié tou yol Matinik fet. Yol Matinitjé a sé an bato tradisionel ki fet an bwa épi an ma, an vwel, i ka vansé épi van.https://azmartinique.com/sites/azmartinique.com/files/le-saviez-vous/yoles-rondes-debut.jpg
https://azmartinique.com/sites/azmartinique.com/files/le-saviez-vous/yoles-rondes-debut.jpg
https://medias.franceantilles.fr/api/v1/images/view/64cd655b018281011e116bea/width_1000/image.jpg
https://medias.franceantilles.fr/api/v1/images/view/64cd655b018281011e116bea/width_1000/image.jpg

Yol-la sé kisa ba nou ?


Yol-la sé an potomitan adan kilti Matinitjé. Listwè tou yol-la rich : i sé fièté sé Matinitjé-a. Dépi 2020 yol Matinik adan matjoukann UNESCO. Yol-la sé an tradision potomitan Matinik, sé pa selman an spo ba péyi-a.

https://rci.fm/sites/default/files/2023-05/346837825_1477728192762647_6157880322668698890_n.jpg
https://rci.fm/sites/default/files/2023-05/346837825_1477728192762647_6157880322668698890_n.jpg

Chimen sé yol-la


 Tou yol Matinik sé an kous yol ki ka diré an simenn; i ka fè lantou Matinik. Chak lanné tou yol-la ka fet fen mwa juiyé koumansman out.

                    Tou yol sé kisa

Diféran non sé yol-la : https://azmartinique.com/sites/azmartinique.com/files/le-saviez-vous/yoles-rondes-tour.jpg
Diféran non sé yol-la : https://azmartinique.com/sites/azmartinique.com/files/le-saviez-vous/yoles-rondes-tour.jpg

  Tou yol la ka pemet moun fé an spò pou dévlopé konpétans-yo. Evènman-tala ka sanblé anlo moun, kidonk lékonomi Matinik ka woulé bien. Lè sé tourist-la ka vini Matinik yo ka mété lajan adan lojman, an restoran, an lokasion loto .


Sé yol-la ka genyen lajan pas sé lantoupriz-la ka mandé mété non-yo asou vwal yol-la. Tou yol la ka  mété  kilti Matinik douvan kisiswa an péyi-a menm, oben andéwo péyi-a, sé an bel bagay pou lékonomi Matinik é pou moun konnet péyi-a.  

Boul moun anlè la plaj a (foto:https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-escales/2023-02-27/66114-la-yole-ronde-un-monde-cinquieme-et-derniere-partie-je-serai-yoleur
Boul moun anlè la plaj a (foto:https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-escales/2023-02-27/66114-la-yole-ronde-un-monde-cinquieme-et-derniere-partie-je-serai-yoleur